NÚMERO D’EXPEDIENT NOM DEL CONTRACTE ANUNCI PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES ALTRES DOCUMENTS, SI S’ESCAU TERMINI MÀXIM PRESENTACIÓ OFERTES DATA, LLOC I HORA OBERTURA SOBRE 2 DATA, LLOC I HORA OBERTURA SOBRE 3 ADJUDICACIÓ ESTAT
F5/2021 Desenvolupament d’un sistema d’informació per donar suport al projecte “Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020” basat en Microsoft Dynamics CRM 365 Anunci F5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Data i hora de publicació: 29/01/2021, 10:16)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica

26/02/2021, 15:00 hores        
AVISOS DATA I HORA OBJECTE DE L’AVÍS
F5 Procediment de Contractació 01/03/2021, 09:00 Obertura sobre 1 – Acta