NÚMERO D’EXPEDIENT NOM DEL CONTRACTE ANUNCI PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES ALTRES DOCUMENTS, SI S’ESCAU TERMINI MÀXIM PRESENTACIÓ OFERTES DATA, LLOC I HORA OBERTURA SOBRE 2 DATA, LLOC I HORA OBERTURA SOBRE 3 ADJUDICACIÓ ESTAT
F7/2021 Elaboració dels materials, disseny, planificació, organització i implementació de tallers formatius en l’àmbit del creixement empresarial per a empreses dels sectors comerç, industria i turisme, per donar suport al projecte “suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020” Anunci F7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Data i hora de publicació: 24/05/2021, 08:00)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica

 

(Data i hora de termini: 28/05/2021, 14:00)        
AVISOS DATA I HORA OBJECTE DE L’AVÍS
F7 Procediment de Contractació 31/05/2021 a les 11:00h Obertura sobre 1
F7 Procediment de Contractació 01/06/2021 a les 12:00h Acta – Obertura sobre 1
F7 Procediment de Contractació 03/06/2021 a les 12:00h Obertura sobre 2
F7 Procediment de Contractació 14/06/2021 a les 10:00h Acta – Obertura sobre 2
F7 Procediment de Contractació 16/06/2021 a les 13:00h Obertura sobre 3 (online)
F7 Procediment de Contractació 17/06/2021 a les 12:00h Acta – Obertura sobre 3
F7 Procediment de Contractació 17/06/2021 a les 12:00h Acord d’Adjudicació de la Contractació
F7 Procediment de Contractació 18/06/2021 a les 12:00h Contracte