L’Organització d’Autònoms de Catalunya – AUTCAT, associació adherida a la patronal Cecot, posa en marxa, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la 7a. Edició del programa Consolida’t que te l’objectiu d’impulsar la consolidació, l’enfortiment i la re invenció del treball autònom.

Què ofereix el programa?:

El programa està subvencionat per a les persones autònomes que hi participin, i ofereix un itinerari formatiu acompanyat d’un assessorament personalitzat que els ajudarà a millorar la viabilitat del negoci, millorar la seva capacitat gestora i empresarial per a ser més competitius en un entorn tant canviant com l’actual. Inclou les següents accions:

Sessions d’assessorament expert en aspectes clau per a la gestió del negoci.

Formació obligatòria (Comptes de resultats i tresoreria) i Formació optativa en gestió econòmica, aspectes jurídics i documentals de l’activitat, gestió comercial i l’atenció al client, màrqueting digital, gestió del temps, elaboració de pressupostos i la gestió econòmica, networking, creixement personal i comunicació.

Qui es pot beneficiar?:

• Els treballadors/es autònoms/es.

• Els treballadors/es autònoms/es econòmicament dependents (TRADE)

• Autònoms/es donats d’alta al règim d’Autònoms integrat/da en una societat civil privada, una comunitat de béns o una societat limitada.

Les persones autònomes que hi vlguin participar han de tenir menys de 4 treballadors o cap i una facturació inferior a 500.000€ anuals.

• Persones autònomes que han cessat la seva activitat i volen iniciar un nou projecte.

Per més informació i inscripcions contacteu amb Sonia López al telèfon 937361100 o al correu sonia.lopez@cecot.org.

Aquest programa està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Emprelo y Seguridad Social, i està regulat per l’Ordre TSF/267/2016.