L’Organització d’Autònoms de Catalunya – AUTCAT, associació adherida a la patronal Cecot, posa en marxa, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, una nova edició del programa Consolida’t que te l’objectiu de donar eines a les persones treballadores autònomes per enfortir-se, reinventar-se i cercar noves oportunitats de negoci.

Què ofereix el programa?:

El programa Consolida’t per a persones autònomes t’ofereix el suport per mantenir i millorar el teu negoci davant la irrupció de la COVID-19. T’oferim fins a 13 hores d’assessorament personalitzat per a la reorientació, potenciació i cerca de noves oportunitats de negoci.

Qui se’n pot beneficiar?:

• Els treballadors/es autònoms/es.

• Els treballadors/es autònoms/es econòmicament dependents (TRADE)

• Autònoms/es donats d’alta al règim d’Autònoms integrat/da en una societat civil privada, una comunitat de béns o una societat limitada.

• Les persones autònomes que hi vulguin participar han de tenir fins a 4 persones treballadores o cap i una facturació inferior a 500.000€ anuals.

• Persones autònomes que han cessat la seva activitat i volen iniciar un nou projecte.

• Si has participat en alguna altra edició del programa.