La Fundació Cecot Innovació està col·laborant en una investigació liderada per l’IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull, sobre les principals practiques de recursos humans que faciliten la innovació a les Petites i Mitjanes Empreses.

Els resultats obtinguts serviran per introduir conceptes que millorin la gestió que es fa de la innovació a les Petites i Mitjanes Empreses.

Les empreses que responguin l’enquesta poden deixar al final de la mateixa una adreça de correu electrònic on rebre l’informe de resultats que s’elaborarà.

La informació que es proporcioni rebrà un tractament confidencial i només es publicaran dades agregades.

Gràcies per la seva col·laboració.

Fundació Cecot Innovació

 

Enllaç a l’enquesta: Principales prácticas de recursos humanos que facilitan la innovación en las PYMES (durada aproximada de la enquesta: 15 minuts)

 

 

+Totes les entrades

INTRODUIR L’ECOINNOVACIÓ A L’EMPRESA

 • Una alternativa per innovar en termes generals
 • Una oportunitat per incrementar la productivitat i l’estalvi econòmic, que alhora
  genera un impacte mediambiental positiu
 • Un recurs per accedir i competir en el mercat, millorant la reputació del producte i la marca

Podeu descarregar el fulletó PDF en aquest enllaç: PROGRAMA JORNADA ECOINNOVACIÓ

Inscripcions al web del Consorci per l’ocupació i la promoció econòmica del Vallès Occidental

Data: 16 d’Abril de 2015
Hora: 09:00 a 12:30
Lloc: Centre de Serveis a Empreses de Castellar del Vallès – Carrer del Berguedà, 43. Polígon industrial Pla de la Bruguera

Hi intervindran:

 • Joan Creus, Regidor de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
 • Alfred Vara, Cap Departament Prevenció de Residus de l’Agència Catalana de Residus.
 • Marta Escamilla, Cap Dept. Sostenibilitat de LEITAT.
 • Jordi Costa, Assessor Medi Ambient de la Cecot.

Programa:

9:00 – Benvinguda: A càrrec de Joan Creus, Regidor de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Castellar del Vallès
9:10- Presentació de l’acte: Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i Consorci de Residus del Vallès Occidental
9:15 – Taula rodona: Avançant cap a una economia circular: benefici econòmic, social i mediambiental

 • Residu: de la despesa a la creació de valor i benefici Alfred Vara, Cap Dept. Prevenció de Residus de l’Agència Catalana de Residus
 • Com augmentar la competitivitat de les pime a través de projectes
  d’Ecoinnovació? Marta Escamilla, Cap Dept. Sostenibilitat de LEITAT
 • L’economia circular com a model i estratègia de competitivitat empresarial. Jordi Costa, Assessor Medi Ambient de la Cecot

10:15- Taula d’experiències: Empreses que presenten la seva experiència, oferint referències des de la realitat
10:45 – Pausa-cafè FreeNetworking
11:05 – Ecolab Vallès: Què puc fer a la meva empresa? Per on començo? Espai de treball i intercanvi entre empreses, experts i proveïdors de serveisper identificar
possibles intervencions
12:30-Cloenda de l’acte

+Totes les entrades

Us fem arribar les noves convocatòries d’ajuts financers dins el ‘Programa de Fomento de la Competitividad Industrial’ i el ‘Programa de Reindustrialización’ del Ministerio de Indústria, Energía y Turismo.

 

Us adjuntem un resum de les convocatòries, podeu trobar la documentació complerta a l’adreça: Convocatòries 2015

Informació general de les dues convocatòries

Plaç de presentació de les sol·licituds: de 1 d’abril a 1 de juny de 2015

Destinataris: Societats que no formin part del sector públic i desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva (Secció C-Divisions 10 a 32 de CNAE)

Conceptes finançables: Adquisició d’actius fixos, obra civil (excloent terrenys), adquisició d’aparells i equips materials vinculats a la producció, enginyeria de procés de producció (despeses de personal propi, materials necessaris, i col·laboracions externes necessàries per al disseny o redisseny de processos)

Termini d’execució: Les actuacions finançables s’hauran d’executar de 1 de gener de 2015 fins un termini màxim de 18 mesos a comptar des de la data de resolució de la concessió de l’ajut.

Pressupost mínim de les actuacions: 75.000€

Característiques dels préstecs: 

 • Fins a un 75% de l’import sobre el pressupost subjecte a finançament
 • Amortització a 10 anys amb un termini de carència de 3 anys
 • Tipus d’interès del 1,65% al 4,34% en funció de la classificació obtinguda en l’avaluació de la concessió de l’ajut.
 • Presentació del resguard de constitució de garantia del 10% de l’import del préstec en el moment de la sol·licitud

 

Programa de foment de la competitivitat industrial

Convocatòria 2015: ajut financer a la inversió industrial a la indústria manufacturera (Ordre IET/274/2015) per a potenciar l’evolució de les empreses cap a nous models de producció més avançats, eficients i respectuosos amb el medi ambient, i cap a la fabricació de productes i la prestació de serveis de major valor afegit, que els permetin accedir i incrementar la presència als mercats internacionals.

Àmbit d’aplicació:

 • Indústria manufacturera en general
 • Fabricació de vehicles de propulsió amb d’energies alternatives, i els seus equips, components i productes vinculats a la seva utilització
 • Indústria aeroespacial

 

Programa de reindustrialització

Convocatòria 2015: ajut financer a la inversió industrial dins el marc de la política pública de re-industrialització de l’any 2015 (Ordre IET/273/2015)  per a la execució d’inversions materials orientades a la creació o trasllat d’establiments industrials i a les ampliacions de capacitat de producció instal·lada.

Àmbit d’aplicació: Es defineixen dos àmbits territorials, un de general per al conjunt del territori de l’estat, i un de particular per a aquells territoris que concorren es circumstàncies de desavantatge respecte a la resta del territori.

 

 

 

+Totes les entrades

Serveis FCI

A través d’aquest servei determinem el nivell de digitalització de la empresa auditada. A partir d’aquest nivell de digitalització podem recomanar actuacions per optimitzar l’ús de les TIC, reduir costos o millorar el nivell d’informació que les solucions de que disposa la empresa aporten als processos de decisions.

Llegir més

Analitzem la situació actual del mercat sobre un producte TIC determinat (ERP, CRM, BI, comerç electrònic, etc) per tal de conèixer les diferents propostes que ofereix el mercat.

Llegir més

Oferim un servei d’anàlisi sobre el posicionament de la pàgina web de l’empresa als cercadors. Orientem sobre aspectes tècnics de construcció i presència on-line en base a la situació actual.

Llegir més

El Servei Valoració de producte TIC consisteix en el testeig d’un sistema tecnològic i la avaluació d’aquest respecte al mateix producte existent al mercat.

Llegir més