S’ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a nous projectes empresarials d’empreses innovadores (Programa Neotec), dins el Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

Els ajuts es podran destinar a projectes empresarials de qualsevol àmbit tecnològic i sectorial, que basin el seu model de negoci en el desenvolupament de línies I+D pròpies, quedant excloses les empreses que únicament ofereixen serveis a tercers sense desenvolupar la tecnologia pròpia.

Els beneficiaris han de ser empreses innovadores. Es considerarán empreses innovadores aquelles que compleixin almenys un dels requisits:

  • Que pugui demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern, que desenvoluparà en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats de forma substancial en comparació amb l’estat de la tècnica en el seu sector i que portin implícit un risc fracàs tecnològic o industrial.
  • Que tingui uns costos d’investigació i desenvolupament que representin com a mínim el 10% de tots els seus costos d’explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l’ajut.

La subvenció finança fins al 70 % del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros por beneficiari, i l’actuació haurà de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 eur.

Trobareu més informació a l’enllaç: PDF (BOE-A-2015-8034 – 17 págs. – 371 KB)

Ajuts i subvencions

Us fem arribar la informació sobre la convocatòria d’ajuts del “Horizonte Pyme” per a l’any 2015, dins el programa estatal de lideratge empresarial en el marc del Pla estatal d’investigació científica, Técnica i d’Innovació 2013-2016.

L’objectiu de la convocatòria es finançar un estudi de viabilitat (tècnic i comercial) que inclogui un pla de negoci d’un projecte innovador a aquelles pimes que, un cop s’han presentat a la Fase I de l’Instrument Pime del programa Horitzó 2020, han estat avaluades per la Comissió Europea amb una puntuació igual o superior a 12 punts, i que per raons pressupostàries no han pogut ser finançades.

Trobareu més informació en aquest enllaç.

Ajuts i subvencions

Termini de participació: 30 de setembre de 2015

Alemanya i Catalunya han anunciat la convocatòria de propostes per a projectes d’R+D col·laboratius centrats en el desenvolupament de productes innovadors, serveis basats en la tecnologia o mètodes en totes les àrees tecnològiques i d’aplicació amb mercat potencial.

ACCIÓ i el Ministeri Federal d’Economia i Energia d’Alemanya (BMWi) ofereixen accés a finançament públic per a projectes col·laboratius presentats a través del Central Innovation Program for SMEs del BMWi i del programa Núclis R+D d’ACCIÓ.

ACCIÓ i l’AiF Projekt (agència de gestió de projectes del BMWi) proveiran l’ajuda necessària als col·laboradors dels projectes durant les fases de proposta, avaluació i monitoratge.

Finançament
El pressupost mínim del projecte (part catalana) serà de 150.000 euros i on cap de les empreses participi en més del 70% de la despesa subvencionable elegible per al projecte. Es podran finançar un 15% dels costos de personal en forma de despeses indirectes.

Metodologia
Els participants han de presentar via correu electrònic la fitxa bilateral emplenada, juntament amb un esborrany de l’acord del consorci, tant a l’agència AiF Projekt (international@aif-projekt-gmbh.de) com a ACCIÓ (Catalonia-Germany.accio@gencat.cat). Addicionalment, han de complimentar les respectives sol·licituds locals. Podeu consultar els detalls de les instruccions d’ACCIÓ en aquest enllaç.

El termini per presentar propostes finalitza el 30 de setembre de 2015.

Consulta les bases de la convocatòria

 

Ajuts i subvencions

Serveis FCI

A través d’aquest servei determinem el nivell de digitalització de la empresa auditada. A partir d’aquest nivell de digitalització podem recomanar actuacions per optimitzar l’ús de les TIC, reduir costos o millorar el nivell d’informació que les solucions de que disposa la empresa aporten als processos de decisions.

Llegir més

Analitzem la situació actual del mercat sobre un producte TIC determinat (ERP, CRM, BI, comerç electrònic, etc) per tal de conèixer les diferents propostes que ofereix el mercat.

Llegir més

Oferim un servei d’anàlisi sobre el posicionament de la pàgina web de l’empresa als cercadors. Orientem sobre aspectes tècnics de construcció i presència on-line en base a la situació actual.

Llegir més

El Servei Valoració de producte TIC consisteix en el testeig d’un sistema tecnològic i la avaluació d’aquest respecte al mateix producte existent al mercat.

Llegir més