TICBIOMED

Si et vols preparar per a presentar una proposta Europea TICBioMed organitza tres cursos relacionats amb la preparació de propostes per a convocatòries Europees. Un per a la convocatòria del Work Programmer 2016-2017 i dos per a les fases I i II del SME Instrument.

S’ha obert la fase de pre-inscripció per als cursos, sense compromís de participar, però amb prioritat a l’hora de fer la inscripció en cas que s’omplin els cursos. El preu de cada curs serà de 400€+IVA i s’ofereixen descomptes als socis de TICBioMed.

La data límit per a la pre-inscripció és el proper 2 de desembre.

Els tres cursos són:

 

“Curso de preparación de propuestas para el Work Programme 2016-17″

 • Ponent: Lino Sánchez Ibarzábal, soci i Director Tècnic de Idetra
 • Quan?: 15 i 16 de desembre de 2015
 • On?: Madrid
 • Idioma: Espanyol
 • Durada: Curs de 12 hores repartides en dos dies, de 12:00 a 14:00 i de 15:30 a 18:30 el primer dia, i de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 el segon dia.

 

“Curso SME instrument. Preparación de la fase I”

 • Ponents:
  • Irene Larroy. Fundadora de ARISTOS Innovation Consulting
  • John Crockett. Director i Consultor Sènior de ARISTOS Innovation Consulting
 • Quan?: 12 i 13 de gener de 2016
 • On?: Barcelona
 • Idioma: Español
 • Durada: Dia 12 de 10:30 a 18:00, i dia 13 de 9:30 a 17:00

 

“Curso SME Instrument. Preparación de la fase II”

 • Ponent: Nikolaos Floratos, EU Funding Expert, Trainer, Coach.
 • Quan?: 20 i 21 de gener 2016
 • On?: Madrid
 • Idioma: Anglés
 • Durada: De 9:00 a 17:00 ambdós dies

 

Més informació clicant aquí 

+Totes les entrades

El Programa GR PIME té com a objectiu contribuir a l’enfortiment de la PIME que amb caigudes o estancament de facturació en els últims anys, però que disposen d’un bon producte (servei) i/o bones capacitats operatives i/o talent, tenen voluntat en un curt termini d’afrontar processos d’innovació i internacionalització.
El Programa GR PIME recolza a la PIME en el desenvolupament de les seves capacitats per professionalitzar algunes de les seves àrees funcionals que limiten el seu creixement i/o focalitzar-se, amb la finalitat de millorar la seva facturació i els marges operatius, i endreçar-se abans d’iniciar un procés de creixement sostingut via innovació i internacionalització.

Dirigit a: Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis, i que:

 • Faci més de 5 anys de la seva constitució. Com a data de constitució de l’empresa es considerarà la data d’inscripció al Registre Mercantil o, si s’escau, al Registre de Cooperatives de Catalunya.
 • Facturin un mínim de 500.000 euros en el darrer exercici tancat.
 • Pertanyin a un dels 7 àmbits definits a l’estratègia industrial, RIS3, d’Especialització Intel·ligent en Recerca i Innovació.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.
Donat que el Programa vol fomentar l’anàlisi i la reflexió sobre la necessitat de disposar d’un model de negoci competitiu, és essencial que el director general, gerent o la persona que lidera i pren les decisions estratègiques a l’empresa assisteixi a les sessions i tallers.

Aquest programa consta de tres fases:

Fase 1: Taller de model de negoci i sessions col·lectives de networking i anàlisi empresarial

 • Participació de l’equip directiu de l’empresa en un taller individual (workshop) d’anàlisi del seu model de negoci a través de la metodologia Business Model Canvas. L’objectiu de la sessió és conèixer la seva situació actual de l’empresa per identificar i prioritzar àrees de millora.
 • Posteriorment, s’atendrà a 4 sessions col·lectives de networking i anàlisi empresarial amb un enfocament pràctic i participatiu. L’objectiu d’aquestes sessions col·lectives és debatre i reflexionar sobre com gestionar de forma òptima les diferents àrees funcionals de l’empresa, i focalitzar-se cap a una proposta de valor diferencial i orientada a mercat.

Fase 2: Fase individual. Acompanyament intensiu i individualitzat per cada empresa participant.

 • En base a les conclusions obtingudes a la fase 1, l’empresa haurà d’escollir un assessor acreditat per ACCIÓ en algun dels àmbits d’estratègia, màrqueting i vendes, màrqueting digital, operacions i logística, finances i control de gestió, o organització i recursos humans. Un cop identificat l’assessor, es realitzarà una segona sessió individual on participarà l’equip directiu de l’empresa, l’assessor escollit i l’equip de consultors d’ACCIÓ i/o el coordinador del Programa amb la finalitat de definir i consensuar els objectius i l’abast del projecte.
  Les empreses participants obtindran els següents serveis:

  • Assessorament personalitzat de 100 hores per part de l’assessor acreditat per ACCIÓ que triï l’empresa.
  • Mínim de 2 reunions de seguiment del projecte o de treball d’eines de management presentades a les sessions col·lectives de la fase 1, per part de l’equip de consultors d’ACCIÓ i/o el coordinador del Programa.
  • Recomanacions i/o advertències que puguin aplicar en els seus projectes i/o estratègies per part d’un consell assessor format per dos empresaris de PIME de referència al territori.Fase 3. Sessions col·lectives de presentació de projectes.

Al finalitzar els projectes, s’organitzaran sessions col·lectives en les quals el/la director/a general o el/la gerent de cada empresa beneficiària presentarà els resultats obtinguts en el desenvolupament del projecte a l’empresa.

 

ACCIÓ Agència per a la competitivitat de l’empresa

Telèfon 93 476 72 06

Més informació

+Totes les entrades

idigital t’ofereix la possibilitat de donar a conèixer la teva empresa al sector TIC català, col·lectiu d’uns 15.000 professionals dividits en diferents comunitats temàtiques i geogràfiques. Des dels diferents canals de comunicació d’idigital (web, butlletins electrònics i xarxes socials) pots difondre les jornades, cursos i altre tipus d’actes que organitzis, així com publicar notícies on la teva empresa i/o entitat en sigui la protagonista. A més, també pots promocionar productes i/o solucions que hagis desenvolupat i comercialitzat o bé explicar projectes o casos d’èxit del teu negoci.

I tot això de manera gratuïta. Només cal que introdueixis la informació que desitgis en els apartats que es detallaran a continuació i l’equip de comunicació d’idigital establirà la temporalització dels impactes divulgatius segons criteris d’interès tècnic i de coneixement en cada cas.

+Totes les entrades

Serveis FCI

A través d’aquest servei determinem el nivell de digitalització de la empresa auditada. A partir d’aquest nivell de digitalització podem recomanar actuacions per optimitzar l’ús de les TIC, reduir costos o millorar el nivell d’informació que les solucions de que disposa la empresa aporten als processos de decisions.

Llegir més

Analitzem la situació actual del mercat sobre un producte TIC determinat (ERP, CRM, BI, comerç electrònic, etc) per tal de conèixer les diferents propostes que ofereix el mercat.

Llegir més

El Servei Valoració de producte TIC consisteix en el testeig d’un sistema tecnològic i la avaluació d’aquest respecte al mateix producte existent al mercat.

Llegir més