Us fem arribar les noves convocatòries d’ajuts financers dins el ‘Programa de Fomento de la Competitividad Industrial’ i el ‘Programa de Reindustrialización’ del Ministerio de Indústria, Energía y Turismo.

 

Us adjuntem un resum de les convocatòries, podeu trobar la documentació complerta a l’adreça: Convocatòries 2015

Informació general de les dues convocatòries

Plaç de presentació de les sol·licituds: de 1 d’abril a 1 de juny de 2015

Destinataris: Societats que no formin part del sector públic i desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva (Secció C-Divisions 10 a 32 de CNAE)

Conceptes finançables: Adquisició d’actius fixos, obra civil (excloent terrenys), adquisició d’aparells i equips materials vinculats a la producció, enginyeria de procés de producció (despeses de personal propi, materials necessaris, i col·laboracions externes necessàries per al disseny o redisseny de processos)

Termini d’execució: Les actuacions finançables s’hauran d’executar de 1 de gener de 2015 fins un termini màxim de 18 mesos a comptar des de la data de resolució de la concessió de l’ajut.

Pressupost mínim de les actuacions: 75.000€

Característiques dels préstecs: 

 • Fins a un 75% de l’import sobre el pressupost subjecte a finançament
 • Amortització a 10 anys amb un termini de carència de 3 anys
 • Tipus d’interès del 1,65% al 4,34% en funció de la classificació obtinguda en l’avaluació de la concessió de l’ajut.
 • Presentació del resguard de constitució de garantia del 10% de l’import del préstec en el moment de la sol·licitud

 

Programa de foment de la competitivitat industrial

Convocatòria 2015: ajut financer a la inversió industrial a la indústria manufacturera (Ordre IET/274/2015) per a potenciar l’evolució de les empreses cap a nous models de producció més avançats, eficients i respectuosos amb el medi ambient, i cap a la fabricació de productes i la prestació de serveis de major valor afegit, que els permetin accedir i incrementar la presència als mercats internacionals.

Àmbit d’aplicació:

 • Indústria manufacturera en general
 • Fabricació de vehicles de propulsió amb d’energies alternatives, i els seus equips, components i productes vinculats a la seva utilització
 • Indústria aeroespacial

 

Programa de reindustrialització

Convocatòria 2015: ajut financer a la inversió industrial dins el marc de la política pública de re-industrialització de l’any 2015 (Ordre IET/273/2015)  per a la execució d’inversions materials orientades a la creació o trasllat d’establiments industrials i a les ampliacions de capacitat de producció instal·lada.

Àmbit d’aplicació: Es defineixen dos àmbits territorials, un de general per al conjunt del territori de l’estat, i un de particular per a aquells territoris que concorren es circumstàncies de desavantatge respecte a la resta del territori.

 

 

 

+Totes les entrades

Avui la robòtica és una realitat quotidiana en molts processos de producció, però fins ara la seva presència s’ha limitat majoritàriament a mitjanes i grans empreses. Els avenços tecnològics de la propera dècada faran que els robots siguin útils per a tot tipus d’empreses i per a molts propòsits diferents.

 

Per comprendre millor les necessitats de les empreses, la Fundació Cecot Innovació col·labora en una enquesta per conèixer les expectatives que tenen respecte a la robòtica. Et convidem a participar i dedicar un parell de minuts a contestar les preguntes que trobaràs en el següent enllaç.

 Respon la enquesta a aquest enllaç : https://www.surveymonkey.com/s/RoboticsIndustryCAT

 

Tots els participants en l’enquesta rebran una còpia de l’informe que se’n derivi, un cop elaborat.

+Totes les entrades

El Saló Construmat (ara Beyond Building Barcelona), amb 12 delegacions estrangeres, 311 representants d’Administracions Públiques i executius d’empreses i 1.850 compradors VIP, ha esdevingut des de la seva darrera edició una plataforma de negocis internacionals per a les empreses del sector de la construcció.

ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, organitza amb el suport de la xarxa Enterprise Europe Network, la primera edició del Brokerage Event (esdeveniment de matchmaking internacional) dedicat a la construcció sostenible en el marc del Beyond Building Barcelona 2015 (www.construmat.com).

 

Sectors prioritaris:

 • Materials, components i sistemes de construcció
 • Mètodes de construcció i equipaments
 • Resistència al foc/ Seguretat
 • Instal·lacions relacionades amb la construcció
 • Mètodes i equips de manteniment i monitoratge de la construcció
 • Enginyeria de la construcció
 • Aïllament tèrmic
 • Classificació plus, baixa i cero energia
 • Eficiència energètica en edificis
 • Disseny
 • Domòtica

Llegir més

+Totes les entrades

Serveis FCI

A través d’aquest servei determinem el nivell de digitalització de la empresa auditada. A partir d’aquest nivell de digitalització podem recomanar actuacions per optimitzar l’ús de les TIC, reduir costos o millorar el nivell d’informació que les solucions de que disposa la empresa aporten als processos de decisions.

Llegir més

Analitzem la situació actual del mercat sobre un producte TIC determinat (ERP, CRM, BI, comerç electrònic, etc) per tal de conèixer les diferents propostes que ofereix el mercat.

Llegir més

Oferim un servei d’anàlisi sobre el posicionament de la pàgina web de l’empresa als cercadors. Orientem sobre aspectes tècnics de construcció i presència on-line en base a la situació actual.

Llegir més

El Servei Valoració de producte TIC consisteix en el testeig d’un sistema tecnològic i la avaluació d’aquest respecte al mateix producte existent al mercat.

Llegir més