Per setè any consecutiu, el CTecno realitza el Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya, l’estudi sobre l’evolució del sector TIC al nostre país que analitza de manera exhaustiva la situació de les empreses del sector i la seva evolució en els propers anys.

 

El qüestionari, que recollirà els resultats de l’estudi d’enguany, està ja disponible, i pots omplir-lo a través d’aquest enllaç:

 

Respon el qüestionar-hi

CTECNO_logo

+Totes les entrades

Us informem que s’ha obert convocatòria per a sol·licitud al “Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad”

Plaç de sol.licitud: Del 23 de Gener de 2015 al 24 de Febrer de 2015

 

Detall del programa (en castellà)

Descripción general:

El objetivo de la convocatoria Retos-Colaboración es el apoyo a proyectos en cooperación entre empresas y organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios.

Objetivos específicos y actividades que se financian:

La convocatoria RETOS-COLABORACIÓN pretende estimular a través de la financiación de proyectos, la generación de una masa crítica en I+D+I de carácter interdisciplinar necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones de acuerdo con las prioridades establecidas en los Retos, promover la creación de empresas innovadoras, orientar la actividad de empresas ya existentes hacia la actividad innovadora, movilizar la inversión privada, generar empleo y mejorar la balanza tecnológica del país, así como reforzar la capacidad de liderazgo internacional del Sistema Español de Ciencia Tecnología e Innovación y de sus agentes, contribuyendo a mejorar la competitividad del tejido empresarial.

Presupuesto: 573.900.000 euros

Beneficiarios:

  • Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
  • Universidades públicas
  • Otros centros públicos de I+D
  • Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal válidamente inscritos en el momento de la presentación de la solicitud en el registro de centros regulado por el Real Decreto 2093/2008, de 18 de diciembre.
  • Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D.
  • Otros centros privados de I+D. Centros con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro que tengan definida en sus estatutos la I+D como actividad principal
  • Empresas, entendiendo como tales a toda sociedad mercantil, independientemente de su forma jurídica, que de forma habitual ejerza una actividad económica dirigida al mercado
  • Asociaciones empresariales sectoriales

Régimen de la convocatoria: Concurrencia competitiva

Información de contacto: retos.colaboracion@mineco.es

Més informació a : Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación

+Totes les entrades

Serveis FCI

A través d’aquest servei determinem el nivell de digitalització de la empresa auditada. A partir d’aquest nivell de digitalització podem recomanar actuacions per optimitzar l’ús de les TIC, reduir costos o millorar el nivell d’informació que les solucions de que disposa la empresa aporten als processos de decisions.

Llegir més

Analitzem la situació actual del mercat sobre un producte TIC determinat (ERP, CRM, BI, comerç electrònic, etc) per tal de conèixer les diferents propostes que ofereix el mercat.

Llegir més

Oferim un servei d’anàlisi sobre el posicionament de la pàgina web de l’empresa als cercadors. Orientem sobre aspectes tècnics de construcció i presència on-line en base a la situació actual.

Llegir més

El Servei Valoració de producte TIC consisteix en el testeig d’un sistema tecnològic i la avaluació d’aquest respecte al mateix producte existent al mercat.

Llegir més