Genera

El present projecte neix amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria corporativa (“Corporate Entrepreneurship”), donant suport a empreses i agents territorials de la Xarxa Inicia per tal d’adquirir i aplicar coneixements i metodologies de treball que ajudin a identificar oportunitats de negoci i crear noves empreses.

Reinicia’t

Reinicia´t és un projecte innovador d’ àmbit català, que té com a objectius principals millorar l’opinió pública respecte al fracàs empresarial i ajudar a les persones empresàries i autònomes que han viscut una experiència empresarial fallida, donar-los el suport necessari perquè siguin conscients de la seva situació, l’acceptin, i puguin tenir la confiança i els recursos necessaris per a tornar a emprendre un nou negoci o bé reincorporar-se al món laboral

estratègiaCO

El programa estratègiaCO va tenir com a objectiu fomentar la cooperació i les aliances estratègiques entre empreses per ser més innovadores i que puguesin incrementar la seva competitivitat.