El projecte ResC-EWE continua amb la missió que va començar el projecte Early Warning Europe. Pretén canviar la mentalitat de les persones emprenedores i empresàries europees a través de l’educació, la formació, l’assessorament i les polítiques públiques per presentar la fallida empresarial no com un fracàs si no com una part del cicle de la vida d’una empresa. Amb altres paraules, el projecte ResC-EWE treballa per fer de la fallida una nova oportunitat sense que aquesta esdevingui un tabú

El treball d’Early Warning Europe ha demostrat que ResC-EWE, que treballa per afavorir la prevenció dels riscos de fallida empresarial, és un projecte que cal aplicar urgentment a Europa per reduir el nombre d’empreses joves que fracassen durant els primers anys de vida. Tres dels països participants: Espanya, Polònia i Grècia estan especialment afectats per moltes insolvències i fallides empresarials. Si les intervencions del projecte ResC-EWE poden reduir els fracassos de les pimes en només un 1% en aquests països en el termini de vida del projecte, aquest ja haurà aconseguit un impacte considerable amb grans beneficis per a les economies locals, nacionals i europees i per a la gent que hi està implicada.

Per a més informació visitar la pàgina web del projecte.