El present projecte neix amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria corporativa (“Corporate Entrepreneurship”), donant suport a empreses i agents territorials de la Xarxa Inicia per tal d’adquirir i aplicar  coneixements i metodologies de treball que ajudin a identificar oportunitats de negoci i crear noves empreses.

 

 

 

Nom del Projecte Genera
 Breu descripció de projecte    El present projecte neix amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria corporativa (“Corporate Entrepreneurship”), donant suport a empreses i agents territorials de la Xarxa Inicia per tal d’adquirir i aplicar  coneixements i metodologies de treball que ajudin a identificar oportunitats de negoci i crear noves empreses.
 Objectius   Ajudar a  les empreses a accelerar el seu creixement a través de millorar i/o augmentar rendiblement la seva capacitat per emprendre.Generar nous negocis a l’empresa mitjançant el desenvolupament de projectes innovadors dins l’empresa o participant en empreses creades a l’exterior.
 Activitats a desenvolupar   -Espai on compartir la informació i documentació necessària sobre el projecte entre els diferents socis.
-Difusió sobre les diferents activitats.
-Les empreses participants en el projecte trobaran informació i documentació sobre el Corporate Entrepreneurship i podran realitzar una autodiagnosi de la situació de la seva empresa en aquest aspecte.
-Suport de transferència tecnològica del projecte a la Xarxa Inicia. La finalitat és que sigui un blog que tingui continuïtat a la finalització del projecte, com a punt de referència per intercanviar experiències sobre el Corporate Entrepreneurship.
Característiques del col·lectiu (Beneficiaris)   -Empresaris i assessors.
Socis participants del projecte   -Cambra de Terrassa
-Cecot
-Fundació Eduard Soler
-Redessa
-Federació Cambres de Comerç i Indústria de Catalunya.
Persona de contacte   Teresa Guix, cap del departament d’emprenedoria i creixement empresarial.Tel: 93 736 60 50.Correu electrònic: teresa.guix@cecot .org

Projectes que vàrem dur a terme:

· Reimpulsem la creativitat i les vendes
· Consolidautònom
· Tu ets empresària.
· Guia per l’elaboració del pla d’empresa amb mesures de RSE
· Curs de Consultors per a la creació d’empreses