DIST és un projecte finançat pel programa  ERASMUS+, Acción Clave 2 “Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas” i Acción “Partenariado estratégico”, que va iniciar-se el setembre de 2015 i que finalitzarà a l’agost de 2018.

L’esperit empresarial o emprenedor és reconegut com a un potent motor del creixement econòmic i la creació d’ocupació. Aquest, crea noves empreses i llocs de treball, obre nous mercats i els nodreix de noves habilitats i capacitats.

L’emprenedoria fa l’economia més competitiva i innovadora, i és crucial en l’assoliment dels objectius fixats per les diferents polítiques sectorials europees. La comercialització de noves idees millora la productivitat i crea riquesa.

Per a més informació: http://www.distproject.eu