Fundació Cecot Innovació, com a entitat adherida a la  Xarxa Emprèn, xarxa publico-privada d’entitats, en el marc del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, ofereix, de manera subvencionada i sense cost,  serveis d’acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya.

Els serveis que oferim dins del programa són:

  • Assessorament personalitzat en la creació d’empreses: ajudem a l’emprenedor a avaluar la seva idea de negoci, la viabilitat del projecte empresarial, i l’acompanyament en l’elaboració del pla d’empresa.
  • Informació i assessorament sobre les ajudes i subvencions vigents per a la creació i/o consolidació d’empreses i suport en la preparació de la documentació necessària per a la seva tramitació.
  • Informació i acompanyament personalitzat en la recerca del finançament més idoni per a la materialització d’un projecte d’inversió.
  • Informació i assessorament sobre aspectes en matèria de creació d’empreses (formes jurídiques, fiscals, laborals,…)
  • Assessorament i foment de les TIC i Xarxes Socials, com a eines de comunicació i canals de venda.
  • Assessorament en cooperació empresarial.
  • Formació empresarial i especialitzada en temes de creació i/o consolidació d’empreses.

Activitats
Realitzem, de manera periòdica, sessions d’informació i orientació per donar a conèixer als assistents les diferents opcions d’autoocupar-se, emprendre o continuar amb un negoci ja establert (Reempresa), i coneixements sobre els passos necessaris a l’hora de crear una nova empresa, les diferents formes jurídiques i les línies de finançament disponibles.

Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE: