El projecte CADIC és un projecte internacional que va començar al juliol de 2010 i té un durada de 30 mesos. Hi participen institucions de Portugal, Grècia, Itàlia, Alemanya Regne Unit i Espanya.

Davant una necessitat creixent de les PIMEs europees per participar i col·laborar en xarxes i clústers, unida amb la necessitat del capital intel·lectual d’estar recolzat per metodologies adequades i plataformes tècniques, va sorgir la idea del projecte.

CADIC és un projecte que aborda l’objectiu de la Carta Europea de les petites empreses de fomentar la implicació de les PIMEs a nivell local, nacional, europeu i internacional.

El projecte pretén permetre a les PIMEs comparar els seus recursos intangibles amb d’altres organitzacions per trobar socis amb qui col·laborar i gestionar els fluxos de capital intel·lectual dintre les PIMEs i dintre dels clústers. Es focalitza en proporcionar una infraestructura per al creixement dels clústers d’empreses on el capital intel·lectual pugui fluir amb benefici per tots els implicats.

Serveis i eines del projecte:

  • Marc del CADIC: proporciona mètodes i eines per donar suport al Capital Intel·lectual basats en la col·laboració entre les PIMEs que pertanyen als clústers del CADIC.
  • Sistema de Benchmarking pel Capital Intel·lectual, permet comparar els Capitals Intel·lectuals de diferents empreses i organitzacions.
  • Plataforma Web 2.0 i serveis en línia, que contindran una base de dades del Capital Intel·lectual, i un recurs sobre la seva evolució i aplicacions.
  • Serveis fora de línia, per donar suport de manera efectiva i eficient als fluxos de capital Intel·lectual (mètodes per reactivar activitats dintre dels clústers, tècniques de moderació…)

    CADIC és un projecte emmarcat dintre del 7è Programa Marc de la Comissió Europea