El programa estratègiaCO va tenir com a objectiu fomentar la cooperació i les aliances estratègiques entre empreses per ser més innovadores i que puguesin incrementar la seva competitivitat.

A moltes economies cooperar forma part, com internacionalitzar-se, gestionar recursos humans o innovar, de fórmules de gestió empresarial habitual. A Catalunya ens falta tradició i cultura per cooperar. Tenim barreres psicològiques, desconeixement de com fer-ho, fet que fa que moltes vegades ni ens ho plantegem.

Aquest programa  pretenia que l’empresa catalana pogués fer front a nous reptes i ser més competitiva, adaptant-se a un nou context internacional. Es va buscar potenciar la cooperació entre empreses fent especial èmfasi a propostes de cooperació i d’aliances que contribuien a millorar el futur de les empreses sigui a través de nous plantejaments estratègics per innovar i internacionalitzar-se, incorporar noves tecnologies, creació d’entorns d’aprovisionament i/o de comercialització de forma agrupada o compartint coneixement tècnic i/o de gestió.

EstratègiaCO va oferir a empresaris i emprenedors atenció, eines, formació i assessorament  per tal de dissenyar i executar el pla de cooperació amb una o més empreses.