El  projecte CITEK pretén facilitar i fomentar la connexió entre diferents actors, com administracions públiques, organismes privats, universitats,  cooperatives i PIMEs per promoure nous projectes empresarials internacionals dintre de la  zona Euromediterrània.

És per això que s’ha creat una comunitat de negocis online a través d’una plataforma i eines online.

El projecte CITEK està liderat per la Regione Marche italiana i a més a més d’FCI hi participen com a socis institucions, organitzacions i empreses de Eslovènia, Croàcia, França, Italià i Portugal.

La Fundació CECOT lidera la part del projecte on es pretén incrementar i aprofitar la tecnologia  al sector del turisme, per poder fer d’aquest, un sector més atractiu i profitós.

Per assolir aquest objectiu general, el projecte produirà:

  •  Fer difusió a nivell Europeu de la idea que la zona Euromediterrània ha de participar en l’estreta relació que hi ha entre la internacionalització i la innovació i els processos de desenvolupament a nivell mundial.
  •  La creació d’eines i comunitats online on els actors es relacionin entre ells i aprofitin el coneixement i experiències mitjançant la transferència d’informació, directrius, estratègies, metodologia de treball, etc.. de projectes anteriors finançats pel MED.
  • La creació de noves formacions i mètodes de treball pels diferents actors amb la finalitat d’aconseguir ser capaços d’explotar nous projectes i oportunitats empresarials dintre de la comunitat de negocis.

 

  • Partners:
    Regione Marche (Itàlia)

Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya)
Universitat de Maribor (Eslovènia)
Zadar Country (Croàcia)
CNA Emilia Romagna (Itàlia)
Oxalis Scop (França)
Agencia Regional de Desenvolupament del Alentejo (Portugal)
Institut Pedro Nunes (Portugal)
Fundació CECOT – FCI (Espanya)

 

La Fundació Cecot Innovació lidera la creació de la comunitat TIC Turisme en el projecte CITEK
Cecot Innovation Foundation leads the creation of a Knowledge Innovation Community about ICT Tourism inside CITEK project