Projecte Citek

El projecte CITEK pretén facilitar i fomentar la connexió entre diferents actors, com administracions públiques, organismes privats, universitats, cooperatives i PIMEs per promoure nous projectes empresarials internacionals dintre de la zona Euromediterrània.

Projecte Cadic

El projecte pretén permetre a les PIMEs comparar els seus recursos intangibles amb d’altres organitzacions per trobar socis amb qui col·laborar i gestionar els fluxos de capital intel·lectual dintre les PIMEs i dintre dels clústers. Es focalitza en proporcionar una infraestructura per al creixement dels clústers d’empreses on el capital intel·lectual pugui fluir amb benefici per tots els implicats.

Gestor de Transferència Tecnològica

El Gestor de Transferència Tecnològica (GTT) ajuda a les parts interessades (universitats i centres de recerca d’una banda, i empreses de l’altra) a convertir els resultats de la recerca o prototips en productes comercials. Ell / ella investiga, identifica, avalua les possibilitats d’aplicar una tecnologia determinada a un producte, a partir dels resultats de recerca ja existents o de la petició d’una empresa / mercat, ajudant a les parts interessades a posar-se en contacte i arribar a un acord.