ETM – European Technology Transfer Manager
Programa: Lifelong Learning – Leonardo da Vinci – Development of Innovation
Durada: 1/1/2013 fins 30/6/2015
 

La UE és el major productor mundial de resultats científics, però és molt menys eficaç que el dels EUA o la Xina i l’Índia en la seva explotació, per exemple, a través de patents, llicències i spin-offs.

El Gestor de Transferència Tecnològica (GTT) ajuda a les parts interessades (universitats i centres de recerca d’una banda, i empreses de l’altra) a convertir els resultats de la recerca o prototips en productes comercials. Ell / ella investiga, identifica, avalua les possibilitats d’aplicar una tecnologia determinada a un producte, a partir dels resultats de recerca ja existents o de la petició d’una empresa / mercat, ajudant a les parts interessades a posar-se en contacte i arribar a un acord.

Aquesta ocupació emergent és crucial per assegurar que els fons públics i privats dedicats a la investigació no es perdin i permetre que les empreses innovadores puguin mantenir la seva competitivitat en el mercat.

En particular, el projecte té la intenció de promoure l’ús del sistema ECVET, aplicant-lo al perfil del Gestor de Transferència Tecnològica (GTT).

Per assolir aquest objectiu, el projecte produirà:

  • Un perfil de competències del GTT Europeu estructurat d’acord amb les directrius ECVET.
  • Un programa de formació per GTTs.
  • Un procediment per a l’acreditació (reconeixement de la competència) de les persones que treballen com GTT. El procediment permetrà l’avaluació, la transferència, la validació i l’acumulació de resultats d’aprenentatge (punts ECVET) obtinguts en contextos formals i no formals.
  • Directrius per a l’acreditació dels proveïdors de formació que organitzen cursos de formació per GTTs.
  • Directrius per a l’aplicació de l’ECVET a les qualificacions professionals.

El consorci està composat per 1 Universitat, 2 Cambres de Comerç, 3 proveïdors de formació professional (VET), 2 agències de desenvolupament local, 1 empresa de consultoria. Gràcies a un precís pla de valorització, 30.000 contactes dels grups destinataris seran informats sobre el projecte i uns 700 estaran directament involucrats.

Web del projecte: http://www.etmproject.eu/

Contacte:
Fundació Cecot Innovació
int_projects@cecot.org

Partners:

Arges County Businessman Association
ASEV Empolese Valdelsa Development Agency
Patronal Catalana Cecot
IDEC Business Consulting
ITPIO Consultants
Oviedo Chamber of commerce
SPI Knowledge Management Consultancy
University of Lodz

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.