Eina d’autodiagnosi.

Actualment existeixen moltes estratègies de circularitat que les empreses poden convertir en oportunitats d’innovació i competitivitat gràcies a la reutilització de recursos, definició de nous models de negoci, minimització de consums de matèries primeres, aigua i energia, etc.

Per detectar i definir aquestes oportunitats el primer que cal fer és avaluar la situació de partida: com?

Amb l’Eina d’autodiagnosi EC les empreses podran identificar aquestes estratègies i adaptar-les al seu context propi.

Catalunya circular.

La millor manera per generar coneixement i nous modes de negoci és tenir en compte la sòlida experiència de les institucions, administracions i empreses del nostre país que ja disposen de casos reals, i que us volem mostrar en aquest nou observatori Catalunya Circular.