INCREMENTA, el projecte que ajuda a la teva empresa a ser més innovadora i creativa

INCREMENTA és un projecte Erasmus + cofinançat per la Comissió Europea i on hi participen 7 països europeus que té com a objectiu promoure una mentalitat innovadora i creativa a les pimes a través del disseny i la implementació de diferents eines que promouen la creativitat i la col·laboració.


A qui va dirigit?

El projecte va dirigit a persones que tenen empreses a la seva propietat, gestors i gestores, responsables d’innovació o de formació a més de formadors i centres d’FP que volen especialitzar-se en innovació i emprenedoria.


Què hi guanyarà la teva pime?

INCREMENTA t’ajudarà a millorar la competitivitat de la teva empresa així com a aprendre eines per reaccionar i adaptar-te ràpid als canvis. A més, et donarà eines per fomentar la col·laboració transversal i millorar les habilitats creatives del teu equip.


Com funciona?

A través d’un qüestionari de diagnosi confidencial s’avaluarà el nivell d’innovació de l’empresa tenint en compte factors com la creativitat i la col·laboració. L’eina de diagnosi també avaluarà la situació de la teva empresa en temes com:

o El lideratge: des del punt de vista de la fixació d’objectius i de la motivació i delegació de tasques

o La creació de xarxes i associacions, tenint en compte la col·laboració interna, la col·laboració externa, comunicació, coordinació i confiança.

o L’estructura de l’empresa: els sistemes i processos que empra, rols i funcions.

o La cultura d’empresa: la informació i coneixement, regles i valors; i actitud davant el canvi.


I llavors, què?

A partir dels resultats de la diagnosi es proposarà un itinerari formatiu interactiu i pràctic on, a través d’una sèries d’unitats formatives en temes de creativitat i

col·laboració, es facilita la implantació d’un sistema de gestió de la innovació a l’empresa.

Les unitats formatives es desenvoluparan en dos blocs. El primer, sobre creativitat, treballarà conceptes com la gestió de la creativitat, com promoure-la a dins el teu equip, els tipus i nivells d’innovació, com mesurar-ne l’impacte, etc. El segon, sobre col·laboració, et donarà eines per col·laborar amb èxit, planificar la gestió de la col·laboració al lloc de treball o com trobar els socis adients, entre d’altres.

A més, s’està acabant d’implementar una plataforma de gamificació que ajudarà a les empreses a assimilar els conceptes i processos a través de diferents tipus de jocs: de memòria, mini jocs, qüestionaris, jocs de taula, jocs de veritable i fals, etc.


Quin cost té?

Com que aquest projecte està cofinançat per la Comissió Europea no té cap cost per a les empreses que s’hi inscriguin.

Ara, més que mai, cal que les empreses innovin i siguin creatives. Des de la Fundació Cecot Innovació i a través del projecte INCREMENTA, t’ajudem a fer-ho possible!