NÚMERO D’EXPEDIENTNOM DEL CONTRACTEANUNCIPLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUESTERMINI MÀXIM PRESENTACIÓ OFERTESADJUDICACIÓESTAT
EMO-2023-444Serveis de Controlador de primer nivel del projecte Europeu PROACTsmeAnunciPlec de clàusules administratives 
 
 
Plec de preinscripcions tècniques
14:00h – 11/07/2023
a
projectes@cecot.org
ACTIVA Auditoria & Consultoria SLPTancada
(17/07/2023)
AVISOSDATA I HORAOBJECTE DE L’AVÍS