INCREMENTA Innovation and Creativity Mentality Advancement in SMEs

INCREMENTA és un projecte Erasmus + que es va iniciar al novembre de 2018 i finalitzarà a l’octubre de 2020 i que té com a objectiu principal promoure una mentalitat innovadora y creativa en les pimes, pretén desenvolupar un mètode educatiu per ajudar a les pimes a reaccionar ràpidament, adaptar-se als canvis i gestionar els reptes.

Estem en l’era de la societat basada en el coneixement, en la que el mateix coneixement, incorporat en cada producte que ens envolta, és un element fonamental per la competitivitat.

INCREMENTA desenvoluparà una sèrie de materials formatius dirigits a desenvolupar un sistema de gestió de la innovació basat en el nou estàndard CENT/TS 16555 (Part 5- gestió col·laborativa i part 6- gestió creativa) que es va publicar en 2013. Aquest sistema abordarà les necessitats de les pimes europees, desenvolupant habilitats bàsiques i transversals en les pimes utilitzant mètodes innovadors, a través del desenvolupament de la innovació i la creativitat. També pretén ajudar al desenvolupament professional dels professors de FP i formadors; i millorarà l’adaptabilitat del personal als requeriments del mercat laboral creant la capacitat d’establir i mantenir el Sistema de Gestió de la Innovació dintre de l’empresa i realitzat formacions per altre personal en les seves empreses.

El projecte també crearà el sentit d’iniciativa i competència empresarial, necessària per als ciutadans en una societat basada en el coneixement. Aquesta competència, entre d’altres coses, inclou creativitat, innovació i l’assumpció de riscos conjuntament.

El consorci està format per:


Visita el web