Fitxa resum del projecte
Nom del projecte
Centre de Reempresa de Catalunya 2009-2015
Línia de finançament

Projecte de la Fundació Privada Cecot Innovació

Breu descripció
del projecte

La Reempresa és un nou model d’emprenedoria i de desenvolupament empresarial pel qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, adquirint la seva propietat, per continuar l’activitat i fer-la créixer. El nostre país no té un mercat estructurat que vehiculi la transmissió d’empreses i salvaguardi el patrimoni empresarial: des dels seus actius a la seva ocupació.

Objectius
L’objectiu principal del projecte és dissenyar i implementar el Centre per a la Reempresa de Catalunya, com a primer pas per a crear un nou mercat, dinàmic i transparent, que posi en contacte a tots aquells agents titulars d’una activitat empresarial que no volen continuar (cedents) amb tots aquells agents que prefereixen donar continuïtat a una activitat empresarial existent a crear-ne una de nova (reemprenedors).
Activitats a desenvolupar
Estudiar la viabilitat econòmica i empresarial i dinamitzar l’oferta i demanda en el sector de la Represa.- Modelitazar els procediments tècnics, legals, jurídics i fiscals del procés tenint en compte cadascuna de les diferents tipologies de Represa- Modelitzar els processos de tractament de la informació i establir una primera xarxa col·laborativa a Internet- Desenvolupar una prova pilot de funcionament- Consolidar el Centre per a la Reempresa de Catalunya- Desplegar el servei de Reempresa a tota Catalunya.- Establir i dinamitzar mercats transparents per a la Reempresa a Internet- Difondre la Reempresa.- Compartir i establir mecanismes de benchmarking en l’entorn espanyol i internacional.- Monitoritzar, informar, administrar i avaluar tots els processos, inclosos els de gestió informàtica i Internet.
Sol.licitant Fundació Privada Cecot Innovació (FCI)
Socis participants del projecte Fundació Privada Cecot Innovació (FCI)
Ofertes / licitacions Condicions tècniques i econòmiques de les ofertes/licitacions
Resultats aconseguits
Període d’execució 01/01/2009 – 31/12/2015
Persona/es de contacte Abraham Arcos