NÚMERO D’EXPEDIENT NOM DEL CONTRACTE ANUNCI PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES ALTRES DOCUMENTS, SI S’ESCAU TERMINI MÀXIM PRESENTACIÓ OFERTES DATA, LLOC I HORA OBERTURA SOBRE 2 DATA, LLOC I HORA OBERTURA SOBRE 3 ADJUDICACIÓ ESTAT
F1/2017 Servei de manteniment del sistema de gestió ERP i del portal PRE de l’operació suport a la continuïtat empresarial: Reempresa 2020 Anunci F1

 

 

 

 

 

(Data i hora de publicació: 10/07/2017, 10:46)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica 19/07/2017 24/07/2017, 16:00 hores. Seu de FCI. 27/07/2017, 09:00 hores. Seu de FCI. Kriter Software S.L. Finalitzada. Adjudicació 28/07/2017
F3/2017 Servei d’assistència tècnica per la direcció tècnica de les actuacions en el territori de la  l’operació suport a la continuïtat empresarial: Reempresa 2020, en el marc del programa Operatiu de Catalunya 2014-2020 Anunci F3

 

 

 

 

 

(Data i hora de publicació: 29/12/2017, 11:23)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica 10/01/2018 15/01/2018 17:30h Seu FCI. 23/01/2018 8:30h Seu FCI. Start-UP Bisiness Partners S.L. Finalitzada. Adjudicació 23/01/2018
F4/2017 Servei de consultoria consistent en l’assessorament a cedents, reemprenedores i assessorament professional a processos, dintre de l’operació suport a la continuïtat empresarial: Reempresa 2020, en el marc del programa Operatiu de Catalunya 2014-2020 Anunci F4

 

 

 

 

 

 

(Data i hora de publicació: 29/12/2017, 11:23)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica 10/01/2018 15/01/2018 18:30h Seu FCI. 23/01/2018 8:45h Seu FCI. Fundació Privada per a l’Autoocupació de Catalunya Finalitzada. Adjudicació 23/01/2018
F5/2021 Desenvolupament d’un sistema d’informació per donar suport al projecte “Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020” basat en Microsoft Dynamics CRM 365 Anunci F5

 

 

 

 

 

 

(Data i hora de publicació: 29/01/2021, 10:16)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica

26/02/2021, 15:00 hores        
F6/2021 Desenvolupament d’un sistema d’informació per donar suport al projecte “Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020” basat en Microsoft Dynamics CRM 365 Anunci F6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Data i hora de publicació: 09/03/2021, 08:00)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica

 

(Data i hora de publicació: 15/03/2021, 14:00)        
F7/2021 Elaboració dels materials, disseny, planificació, organització i implementació de tallers formatius en l’àmbit del creixement empresarial per a empreses dels sectors comerç, industria i turisme, per donar suport al projecte “suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020” Anunci F7

 

 

 

 

 

 

(Data i hora de publicació: 24/05/2021, 08:00)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

 

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica

 

(Data i hora de termini: 28/05/2021, 14:00)        
F8/2021 Servei de seminaris i conferències per a empreses, en els anys 2021 a 2023, en el marc del projecte “Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el Creixement: Reempresa 2020” Anunci F8

 

 

 

(Data i hora de publicació: 27/10/2021, 13:30)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica

 

(Data i hora de termini: 03/11/2021, 14:00)        
AVISOS DATA I HORA OBJECTE DE L’AVÍS
F1 Procediment de Contractació 20/07/2017, 14:00 Obertura sobre 1
F1 Procediment de Contractació 21/07/2017, 14:10 Canvi d’hora de l’Obertura del Sobre 2
F1 Procediment de Contractació 25/07/2017, 09:00 Obertura sobre 2
F1 Procediment de Contractació 28/07/2017, 13:15 Informe de valoració tècnica de les ofertes
F1 Procediment de Contractació 28/07/2017, 13:15 Obertura sobre 3
F1 Procediment de Contractació 28/07/2017, 13:15 Acord d’adjudicació
F3 Procediment de Contractació 11/01/2018, 14:00 Obertura sobre 1
F3 Procediment de Contractació 12/01/2018, 14:00 Canvi d’hora de l’Obertura del Sobre 2
F3 Procediment de Contractació 16/01/2018, 11:15 Obertura del Sobre 2
F3 Procediment de Contractació 23/01/2018, 13:40 Informe de valoració tècnica de les ofertes
F3 Procediment de Contractació 23/01/2018, 13:40 Obertura sobre 3
F3 Procediment de Contractació 05/02/2018, 13:02 Contracte
F4 Procediment de Contractació 11/01/2018, 14:00 Obertura sobre 1
F4 Procediment de Contractació 12/01/2018, 14:00 Canvi d’hora de l’Obertura del Sobre 2
F4 Procediment de Contractació 16/01/2018, 11:15 Obertura del Sobre 2
F4 Procediment de Contractació 23/01/2018, 13:40 Informe de valoració tècnica de les ofertes
F4 Procediment de Contractació 23/01/2018, 13:40 Obertura sobre 3
F4 Procediment de Contractació 05/02/2018, 13:05 Contracte
F5 Procediment de Contractació 01/03/2021, 09:00 Obertura sobre 1 – Acta
F6 Procediment de Contractació 16/03/2021, 09:00 Acta – Obertura sobre 1
F6 Procediment de Contractació 18/03/2021, 10:00 Acta – Obertura sobre 2
F6 Procediment de Contractació 06/04/2021, 09:30 (Teams) Obertura sobre 3
Acta – Obertura sobre 3
F6 Procediment de Contractació 16/04/2021, 13:30 Acord adjudicació de la contractació
F7 Procediment de Contractació 31/05/2021 a les 11:00h Obertura sobre 1
F7 Procediment de Contractació 01/06/2021 a les 12:00h Acta – Obertura sobre 1
F7 Procediment de Contractació 03/06/2021 a les 12:00h Obertura sobre 2
F7 Procediment de Contractació 14/06/2021 a les 10:00h Acta – Obertura sobre 2
F7 Procediment de Contractació 16/06/2021 a les 13:00h Obertura sobre 3 (online)
F7 Procediment de Contractació 17/06/2021 a les 12:00h Acta – Obertura sobre 3
F7 Procediment de Contractació 17/06/2021 a les 12:00h Acord d’Adjudicació de la Contractació
F7 Procediment de Contractació 18/06/2021 a les 12:00h Contracte
F8 Procediment de Contractació 04/11/2021 a les 08:00h Obertura Sobre 1
F8 Procediment de Contractació 04/11/2021 a les 09:00h Acta – Obertura Sobre 1
F8 Procediment de Contractació 05/11/2021 a les 09:00h Obertura Sobre 2 – Via Teams
F8 Procediment de Contractació 05/11/2021 a les 14:00h Acta – Obertura Sobre 2
F8 Procediment de Contractació 08/11/2021 a les 09:30h Obertura Sobre 3 (Via Teams)
F8 Procediment de Contractació 08/11/2021 a les 10:00h Acta – Obertura Sobre 3 (Via Teams)
F8 Procediment de Contractació 08/11/2021 a les 10:30h Informe de valoración tècnica
F8 Procediment de Contractació 08/11/2021 a les 12:45h Acord d’ajudicació
F8 Procediment de Contractació 08/11/2021 a les 13:35h Contracte