NÚMERO D’EXPEDIENTNOM DEL CONTRACTEANUNCIPLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUESALTRES DOCUMENTS, SI S’ESCAUTERMINI MÀXIM PRESENTACIÓ OFERTESDATA, LLOC I HORA OBERTURA SOBRE 2DATA, LLOC I HORA OBERTURA SOBRE 3ADJUDICACIÓESTAT
F1/2017Servei de manteniment del sistema de gestió ERP i del portal PRE de l’operació suport a la continuïtat empresarial: Reempresa 2020Anunci F1

 

 

 

(Data i hora de publicació: 10/07/2017, 10:46)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica19/07/201724/07/2017, 16:00 hores. Seu de FCI.27/07/2017, 09:00 hores. Seu de FCI.Kriter Software S.L.Finalitzada. Adjudicació 28/07/2017
F3/2017Servei d’assistència tècnica per la direcció tècnica de les actuacions en el territori de la  l’operació suport a la continuïtat empresarial: Reempresa 2020, en el marc del programa Operatiu de Catalunya 2014-2020Anunci F3

 

 

 

(Data i hora de publicació: 29/12/2017, 11:23)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica10/01/201815/01/2018 17:30h Seu FCI.23/01/2018 8:30h Seu FCI.Start-UP Bisiness Partners S.L.Finalitzada. Adjudicació 23/01/2018
F4/2017Servei de consultoria consistent en l’assessorament a cedents, reemprenedores i assessorament professional a processos, dintre de l’operació suport a la continuïtat empresarial: Reempresa 2020, en el marc del programa Operatiu de Catalunya 2014-2020Anunci F4

 

 

 

 

(Data i hora de publicació: 29/12/2017, 11:23)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica10/01/201815/01/2018 18:30h Seu FCI.23/01/2018 8:45h Seu FCI.Fundació Privada per a l’Autoocupació de CatalunyaFinalitzada. Adjudicació 23/01/2018
F5/2021Desenvolupament d’un sistema d’informació per donar suport al projecte “Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020” basat en Microsoft Dynamics CRM 365Anunci F5

 

 

 

 

(Data i hora de publicació: 29/01/2021, 10:16)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica

26/02/2021, 15:00 hores    
F6/2021Desenvolupament d’un sistema d’informació per donar suport al projecte “Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020” basat en Microsoft Dynamics CRM 365Anunci F6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Data i hora de publicació: 09/03/2021, 08:00)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica

 

(Data i hora de publicació: 15/03/2021, 14:00)    
F7/2021Elaboració dels materials, disseny, planificació, organització i implementació de tallers formatius en l’àmbit del creixement empresarial per a empreses dels sectors comerç, industria i turisme, per donar suport al projecte “suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020”Anunci F7

 

 

 

 

(Data i hora de publicació: 24/05/2021, 08:00)

Plec de clàusules administratives

 

 

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica

 

(Data i hora de termini: 28/05/2021, 14:00)    
F8/2021Servei de seminaris i conferències per a empreses, en els anys 2021 a 2023, en el marc del projecte “Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el Creixement: Reempresa 2020”Anunci F8

 

 

(Data i hora de publicació: 27/10/2021, 13:30)

Plec de clàusules administratives

 

 

Plec de preinscripcions tècniques

Proposició ecònomica

 

(Data i hora de termini: 03/11/2021, 14:00)    
F9/2021

Serveis d’Assistència Tècnica per a l’elaboració d’estudis , en relació al projecte “Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020”

Anunci F9

(Data i hora de publicació: 13/12/2021, 9:00)

Estudis PCA FCI 04

 

Clàusules tècniques

 

 17/12/2021 a les 14:00h    
AVISOSDATA I HORAOBJECTE DE L’AVÍS
F1 Procediment de Contractació20/07/2017, 14:00Obertura sobre 1
F1 Procediment de Contractació21/07/2017, 14:10Canvi d’hora de l’Obertura del Sobre 2
F1 Procediment de Contractació25/07/2017, 09:00Obertura sobre 2
F1 Procediment de Contractació28/07/2017, 13:15Informe de valoració tècnica de les ofertes
F1 Procediment de Contractació28/07/2017, 13:15Obertura sobre 3
F1 Procediment de Contractació28/07/2017, 13:15Acord d’adjudicació
F3 Procediment de Contractació11/01/2018, 14:00Obertura sobre 1
F3 Procediment de Contractació12/01/2018, 14:00Canvi d’hora de l’Obertura del Sobre 2
F3 Procediment de Contractació16/01/2018, 11:15Obertura del Sobre 2
F3 Procediment de Contractació23/01/2018, 13:40Informe de valoració tècnica de les ofertes
F3 Procediment de Contractació23/01/2018, 13:40Obertura sobre 3
F3 Procediment de Contractació05/02/2018, 13:02Contracte
F4 Procediment de Contractació11/01/2018, 14:00Obertura sobre 1
F4 Procediment de Contractació12/01/2018, 14:00Canvi d’hora de l’Obertura del Sobre 2
F4 Procediment de Contractació16/01/2018, 11:15Obertura del Sobre 2
F4 Procediment de Contractació23/01/2018, 13:40Informe de valoració tècnica de les ofertes
F4 Procediment de Contractació23/01/2018, 13:40Obertura sobre 3
F4 Procediment de Contractació05/02/2018, 13:05Contracte
F5 Procediment de Contractació01/03/2021, 09:00Obertura sobre 1 – Acta
F6 Procediment de Contractació16/03/2021, 09:00Acta – Obertura sobre 1
F6 Procediment de Contractació18/03/2021, 10:00Acta – Obertura sobre 2
F6 Procediment de Contractació06/04/2021, 09:30 (Teams)Obertura sobre 3
Acta – Obertura sobre 3
F6 Procediment de Contractació16/04/2021, 13:30Acord adjudicació de la contractació
F7 Procediment de Contractació31/05/2021 a les 11:00hObertura sobre 1
F7 Procediment de Contractació01/06/2021 a les 12:00hActa – Obertura sobre 1
F7 Procediment de Contractació03/06/2021 a les 12:00hObertura sobre 2
F7 Procediment de Contractació14/06/2021 a les 10:00hActa – Obertura sobre 2
F7 Procediment de Contractació16/06/2021 a les 13:00hObertura sobre 3 (online)
F7 Procediment de Contractació17/06/2021 a les 12:00hActa – Obertura sobre 3
F7 Procediment de Contractació17/06/2021 a les 12:00hAcord d’Adjudicació de la Contractació
F7 Procediment de Contractació18/06/2021 a les 12:00hContracte
F8 Procediment de Contractació04/11/2021 a les 08:00hObertura Sobre 1
F8 Procediment de Contractació04/11/2021 a les 09:00hActa – Obertura Sobre 1
F8 Procediment de Contractació05/11/2021 a les 09:00hObertura Sobre 2 – Via Teams
F8 Procediment de Contractació05/11/2021 a les 14:00hActa – Obertura Sobre 2
F8 Procediment de Contractació08/11/2021 a les 09:30hObertura Sobre 3 (Via Teams)
F8 Procediment de Contractació08/11/2021 a les 10:00hActa – Obertura Sobre 3 (Via Teams)
F8 Procediment de Contractació08/11/2021 a les 10:30hInforme de valoración tècnica
F8 Procediment de Contractació08/11/2021 a les 12:45hAcord d’ajudicació
F8 Procediment de Contractació08/11/2021 a les 13:35hContracte
F9 Procediment de Contractació20/12/2021, a les 9:30hObertura del Sobre 1 – Via Teams
F9 Procediment de Contractació20/12/2021, a les 12:30hActa – Obertura del Sobre 1
F9 Procediment de Contractació21/12/2021, a les 9:30hObertura del Sobre 2 – Via Teams
F9 Procediment de Contractació22/12/2021, a les 13:00hActa – Obertura del Sobre 2
F9 Procediment de Contractació23/12/2021 a les 09:00hObertura del Sobre 3 – Via Teams
F9 Procediment de Contractació 23/12/2021 a les 12:30Acta – Obertura Sobre 3 (Via Teams)
F9 Procediment de Contractació23/12/2021 a les 12:45hInforme de valoración tècnica
F9 Procediment de Contractació 23/12/2021, a les 13:00h Acord d’ajudicació
F9 Procediment de Contractació03/01/2022, a les 8:30hContracte